Tolkopdrachten

Integratie en voorbereiding van de tolkopdracht.

Als versterking voor uw ploeg, en het met hoog op het bereiken van uw commerciële of communicatieve doelstellingen zal de tolk zeer waarschijnlijk geconfronteerd worden met acroniemen, technische of politieke termen met dewelke hij zich vertrouwd zal dienen te maken. De tolk hierop voorbereiden, alvorens hij de opdracht aanvaardt en aanvangt, zal toelaten het rendement van de tolk in de uitvoering van zijn opdracht te verbeteren.

Opdat de tolken op degelijke wijze hun opdracht zouden kunnen voorbereiden, verzoeken wij u ons de beschikbare informatie door te zenden met betrekking tot uw sector, het onderwerp van de gesprekken en tussenkomsten. De inzet van de vergaderingen en de nodige uitleg over bepaalde bewoordingen die zullen worden gebruikt, zal de tolk toelaten zich een zeer goed beeld geven van wat u van hem verwacht.

Waarom kiezen voor Global Lingua Services ?

  • al onze tolken zijn professioneel, specifiek gevormd voor tolkopdrachten en door ons gescreend
  • onze tolken worden zorgvuldig uitgekozen in functie van uw activiteitensector
  •  waken over de opdracht, van A tot Z, om zodoende een vlotte communicatie te kunnen waarborgen.
ZE HEBBEN VERTROUWEN IN ONS
CONTACT

Global Lingua Services S.A.R.L.

500, Avenue Louise

1000 - Bruxelles - Belgique

VAT : LU30116982

E-mail: info@lingua-service.eu