Transcriptie

In muziekterminologie is de transcriptie de “kunst om een gezang zoals het is, en dus zonder aanpassing noch wijziging, om te zetten van het ene instrument naar het andere” (Emile Littré).

Is taal nu eenmaal niet het communicatie instrument tussen mensen en het middel bij uitstek voor de uitdrukking van de gedachte ?

Daarom en toegepast op de woordentaal, is de transcriptie, ook genoemd translitteratie, net zoals in de muziek een volwaardige kunst.

Een kunst zonder verraad of wijziging in de overgang van de ene taal naar de andere, van het ene taalveld naar het andere.

Deze kunst, gebaseerd op kennis en meesterschap, heeft slechts een enkel doel : getrouwheid. Global Lingua Services garandeert en biedt u dit meesterschap in transcriptie aan, voor teksten en redevoeringen waarvan de integrale betekenis en de kleinste nuances zullen worden overgedragen op de meest getrouwe wijze …. volgens de regels van de kunst.

ZE HEBBEN VERTROUWEN IN ONS
CONTACT

Global Lingua Services S.A.R.L.

500, Avenue Louise

1000 - Bruxelles - Belgique

VAT : LU30116982

E-mail: info@lingua-service.eu